Świadczymy usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok

Poradnik

Jeżeli zgon nastąpił w domu

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych i ciało zostało przetransportowane do ZMS (Zakładu Medycyny Sądowej):

*Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat. Nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku, tak samo jak w poprzednich, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

Zasiłek pogrzebowy

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.

Przysługuje w razie śmierci:

Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek, dzieci, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki) to przysługuje jej zasiłek w pełnej kwocie bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Natomiast jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba obca to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot wszystkich kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.