Świadczymy usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok

Kontakt całodobowy


uslugipogrzebowe.mamok@gmail.com

Gwarantujemy godną i profesjonalną posługę bez względu na możliwości finansowe Rodziny.

Siedziba

43-200 Pszczyna,
ul. K. Odnowiciela 2/30

Filia w Pszczynie

43-200 Pszczyna,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16 
(obok parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.)